Licencje trenerskie - zmiany
Dodane przez Administrator dnia Maj 16 2017 11:38:59
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dn. 20 kwietnia nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
 
W załączeniu przesyłamy w/w. uchwałę.
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/675/1883-Uchwa%C5%82a%20nr%20IV63%20z%20dnia%2020.04.2017r.%20-%20Licencje%20trenerskie.pdf
 
 
Ponadto, poniżej przesyłamy link do artykuły w którym Dariusz Pasieka Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN omawia kilka kluczowych zmian uchwały.
 
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/nowa-uchwala-licencjonowania-trenerow-dariusz-pasieka-objasnia-kluczowe-zmiany1
 
 
 

Rozszerzona zawartość newsa
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dn. 20 kwietnia nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
 
W załączeniu przesyłamy w/w. uchwałę.
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/675/1883-Uchwa%C5%82a%20nr%20IV63%20z%20dnia%2020.04.2017r.%20-%20Licencje%20trenerskie.pdf
 
 
Ponadto, poniżej przesyłamy link do artykuły w którym Dariusz Pasieka Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN omawia kilka kluczowych zmian uchwały.
 
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/nowa-uchwala-licencjonowania-trenerow-dariusz-pasieka-objasnia-kluczowe-zmiany1
 

 Najważniejsze zapisy tej uchwały wskazują że:

1. Licencję trenerską można uzyskać wyłącznie poprzez złożenie wniosku na platformie pzpn24.pl

2. W celu uzyskania licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy aplikować do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3. W celu uzyskania licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy aplikować do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Licencje PZPN A i PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

5. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich można składać 2 razy w roku w nieprzekraczalnych terminach: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia danego roku.

6. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 15 dni od dat granicznych.

7. Licencje UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B są przyznawane bezpłatnie.

8. Opłaty za przyznanie/przedłużenie pozostałych licencji wynoszą:

UEFA B – 300 zł (3 lata)

UEFA Futsal B – 300 zł (3 lata)

Futsal C – 150 zł (3 lata)

UEFA C/Grassroots C – 150 zł (3 lata)

Grasroots D – 75 zł (3 lata)

PZPN A – 300zł (3 lata)

PZPN B – 150 zł (3 lata)

W przypadku przyznania licencji na 1 rok opłata wynosi 1/3 wymaganej kwoty.

9. W trakcie rozgrywek można otrzymać licencję w trybie nadzwyczajnym, ale wiąże się to ze znacznie wyższymi opłatami:

UEFA PRO – 5000 zł

UEFA Elite Youth A – 2000 zł

UEFA A – 2000 zł

UEFA Goalkeeper A – 2000 zł

UEFA Futsal B – 1000 zł

UEFA B – 1000 zł

Futsal C – 750 zł

UEFA C/Grassroots C – 750 zł

Grasroots D – 500 zł

PZPN A – 1500 zł

PZPN B – 500 zł

Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane na okres do 31 grudnia danego