Wybory sprawozdawczo wyborcze członków klubu
Dodane przez Administrator dnia Październik 21 2019 21:24:58

Ogłoszenie o zebraniu!

Działając na podstawie & 17pkt 1 Klubu Sportowego „Prosna” Kalisz Zarząd powołuje

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU                                                                              na dzień

22 listopada 2019r.na godz. 17.00 w pierwszym terminie , na 17.15 w drugim terminie

Obrady odbędą się przy ul.Łódzkiej 29 z następującym porządkiem obrad:

 1.   Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór protokolanta
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Przyjecie porządku obrad
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2015-2019 w tym poszczególnych sekcji
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Przyjecie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
 11. Podjecie Uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
 12. Dyskusja ,wolne wnioski
 13. Zamkniecie obrad

Uwaga !

W ZEBRANIU W GŁOSOWANIU MOGĄ UCZESTNICZYĆTYLKO CZŁONKOWIE ,KTÓRZY OPŁACALI SKLADKI CZŁONKOWSKIEZA LATA 2016-2019